Tạo dàn xổ số | Ứng dụng mức số


UDMS 1D (TỔNG HỢP CÀNG) GHÉP DÀN 3D, 4D

Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức sốNhập Chạm, Tổng, Đầu, Đít, Hiệu, có thể dùng copy,

paste, sau đó click nút Tạo dàn tương ứng


LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT


TẠO, LỌC, GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT

Đầu + Đuôi + Tổng + Hiệu
+ + +
Thêm
Bỏ


Kết quả

Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ

Kết quả

Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ

Kết quả

Dàn 1 Dàn 2

K-GROUP 2017

Sponsored by KDC